Convenant Poppodia & Theaters

De poppodia en theaters in Nederland lijken klaar om de volgende stap te zetten rondom duurzaam ondernemen. Door een sector brede collectieve benadering verwachten wij met het convenant in de periode vanaf 2018 concrete stappen rondom duurzaamheid te kunnen maken met de theaters en poppodia in Nederland.

Het convenant wenst een versnelling te realiseren in het verduurzamen van de cultuursector. Een duurzame toekomst is te bereiken via vele wegen. Partijen willen werken aan ambitieuze en concrete doelstellingen, binnen het convenant doen we dit door het omarmen van collectieve en individuele doelstellingen.

​Om deelname voor alle instellingen in Nederland aantrekkelijk te maken werken we in 4 regio's (Noord, Oost, Zuid, West). In Zuid is het convenant reeds gestart, voor West en Oost zijn we momenteel aan het werven. Voor Noord worden de eerste lijnen uitgezet om tot een kennismakingsbijeenkomst te komen.

Ambities
De meeste individuele doelstellingen komen voort uit de nulmeting, daarnaast vragen we deelnemers een keuze te maken uit de hieronder geformuleerde ambities:

 • ​Plastic vrij
 • Gasloos
 • Podium met impact
 • Circulariteit
 • Certificering
 • Activiteiten

Activiteiten
Om de ambities te realiseren worden over een periode van 3 jaar verschillende activiteiten uitgevoerd. Binnen het convenant worden door Green Stages in samenwerking met Partners en Sponsors minimaal de volgende activiteiten aangeboden en/of uitgevoerd:

 • Individueel
  • Nulmeting
   • Gebouw- en organisatiescan
   • Interviews
  • Monitoring
   • Gas
   • Water
   • Elektriciteit
   • Afval
  • Begeleiding en helpdesk
  • Certificering (optioneel en geen onderdeel van de financiële afspraken)
 • Collectief
  • Duurzaamheidskring  (kennisdeling en bijeenkomsten)
  • Award uitreiking
  • Landelijke bijeenkomsten

​Voor de volledig tekst van het convenant klik hier

© Green Stages 2018

Delen