Adviesorganisatie Green Stages streeft er naar om culturele organisaties en evenementen in te zetten om de wereld te verbeteren. Bij uitstek het podium om een boodschap te verkondigen. Duurzamer, socialer en gezonder. Wij streven daarbij naar een volledig duurzame cultuursector in 2030 die werkelijk maatschappelijke impact realiseert.

Social Enterprise en netwerkorganisatie Green Stages is de adviesorganisatie voor het verduurzamen van de cultuursector. Daarbij wordt niet alleen naar het ecologische aspect van organisaties en evenementen gekeken, maar vooral naar de impact die gerealiseerd wordt om de circulaire economie en maatschappelijke transitie een impuls te geven zonder daarbij het economische aspect uit het oog te verliezen.

Onze drijfveren

We geloven dat de cultuursector letterlijk het podium is om de wereld te verbeteren op ecologisch en sociaal- maatschappelijk vlak.

In de praktijk merken we dat organisaties vaak niet weten hoe ze het onderwerp moeten benaderen, niet voor de muziek uit willen lopen of niet helder hebben hoe ze met maatschappelijk verantwoord ondernemen hun voordeel kunnen doen. Een duwtje in de rug blijkt in de opstartfase al een groot verschil te maken. Wij geven graag dat duwtje!

Er is genoeg gesproken over een duurzame samenleving.
Green Stages doet het!

Ons team

Green Stages is een netwerkorganisatie met kennis verspreid door heel Nederland.

Frans Verouden

Co-founder / Adviseur

Sander Verschuren

Adviseur

Guido Klep

Adviseur

Daan van Hoof

Marketing & Communicatie

Referenties

© Green Stages 2018

Delen