Gemeenten / Overheid


Gemeenten hebben in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) een opdracht om te werken aan een betere en eerlijkere wereld, vanuit het klimaatakkoord van Parijs komen de ambities voort om veelal voor 2030 klimaat neutraal te zijn.

De cultuursector is bij uitstek het podium om innovatie, duurzaamheid en social change in te zetten. Daarmee wordt bewustwording versneld en impact gerealiseerd in de samenleving. Zo creëren we gezamenlijk een betere wereld.

Green Stages ontzorgt gemeenten door beleid te maken voor de cultuur en evenementensector. Immers door extreme doelen te stellen ontstaat innovatie en radicale veranderingen die vanuit beleid doorgevoerd worden. Zonder sancties geen verandering.

Naast het maken van beleid hoort ook de introductie en implementatie daarvan. Green Stages biedt daarbij maatwerk aan in het aanbieden van workshops, kennisplatformen, advies en certificering.

Energietoezicht en Wet Milieubeheer

20 januari 2020

Omdat de overheid de noodzaak tot realiseren van energiebesparing steeds serieuzer neemt is de kans groot dat u binnenkort ook vragen van een lokale milieu ambtenaar krijgt over uw inspanningen rondom energiebesparing. Green Stages is geaccrediteerd voor het uitvoeren van Energietoezicht.

Meer lezen

Duurzaamheidstoets kermis Oisterwijk

16 juli 2018

Gemeente Oisterwijk is een groene gemeente. De kermis werd daarom onderworpen aan een duurzaamheidstoets.

Meer lezen

Beleid Duurzame Evenementen Amsterdam

1 maart 2018

Gemeente Amsterdam introduceert een duurzaamheidsbeleid voor evenementen en dat is vergaand....

Meer lezen

© Green Stages 2018

Delen