Deelnemen

Door een sector brede collectieve benadering verwachten wij in de periode vanaf 2018 de transitie naar een meer duurzame bedrijfsvoering bij theaters en poppodia in Nederland te kunnen versnellen. Door meetbare doelstellingen (smart) te formuleren rondom de speerpunten CO2 reductie, energie monitoring, omgeving, afvalscheiding, duurzaam inkopen, sociale impact en certificatie maken we het begrip concreet en goed communiceerbaar.

Concreet streeft het convenant het volgende na:

  • Kennisdelen : laagdrempelig informatie aangereikt krijgen van marktontwikkelingen op gebied van duurzaamheid en MVO en ervaringen over de toepassingen met elkaar delen;
  • Monitoring : concrete stappen definiëren en opvolgen om werkelijk invulling te geven aan CO2-reductie met de daarbij behorende monitoring tools;
  • Award uitreiking : introduceren van een competitie element om spelenderwijs aandacht voor de thematiek te krijgen binnen de branche.

Strategie
Doel is om binnen 4 regio’s met 4 convenanten aan de slag te gaan met ieder minimaal 20 deelnemers. In 2018 starten we met de regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg), met de overige regio’s gaan we van start zodra het benodigde aantal deelnemers is geworven.

  • Regio Zuid: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg;
  • Regio Oost: Gelderland, Overijssel, Flevoland;
  • Regio West: Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland;
  • Regio Noord: Friesland, Drenthe, Groningen.

Nog geen convenant in uw regio?
U wilt niet wachten tot het convenant in uw regio van start gaat? Geen probleem, u kunt aansluiten bij het convenant naar keuze en onder de gebruikelijke voorwaarden deelnemen. Zodra het convenant in u regio van start gaat, maakt u eenvoudig de overstap.

Klik hier om uw belangstelling voor deelname aan het convenant kenbaar te maken

Deelnemers

© Green Stages 2018

Delen