Gemeente Súdwest-Fryslân

Aan de slag met duurzaam beleid

30 augustus 2019

De Gemeente Súdwest-Fryslân is de grootste gemeente van Nederland qua oppervlakte. Er vinden zo’n 200 evenementen per jaar plaats. Er is een ruim aanbod aan evenementen in de omgeving, variërend van eendaagse dorpsfeesten tot de meerdaagse en landelijk bekende Sneekweek.

De gemeente heeft eens uitgesproken vanaf 2020 afvalvrije evenementen te willen in de gemeente. Omdat dit niet verankerd is in beleid en een programma, zijn er nog maar beperkte resultaten geboekt bij de evenementen. Er is geen structureel programma waar de evenementen bij zijn aangehaakt en de verduurzaming vindt met name op individueel niveau plaats. Omdat er nog geen beleid is rondom het verduurzamen van evenementen, vindt er ook geen handhaving plaats. Binnen de evenementen is er wel ambitie om te verduurzamen, maar ze missen nog praktische handvaten en urgentie.

In September start Green Stages bij deze gemeente om een beleid te ontwikkelen en te verankeren voor het verduurzamen van evenementen en hier een activiteitenprogramma aan te koppelen om zodoende vanaf 2020 concrete, structurele maatregelen te boeken.

© Green Stages 2018

Delen