Stedelijk evenementenbeleid:

geeft versnelling aan verduurzaming

13 maart 2020

Stichting Green Stages is al enkele jaren actief betrokken bij de totstandkoming en implementatie van de richtlijn duurzaamheid in gemeente Amsterdam die daarmee koploper is en vergaande maatregelen vraagt van de evenementorganisatoren op gebied van duurzame energie, afvalreductie en duurzaam transport. In navolging van onze hoofdstad gaan diverse gemeenten in het land hier ook mee aan de slag.

Green Stages heeft hiervoor een 3 fasen model ontwikkeld. Ontwikkelen – Implementeren – Borgen. Samen met de diverse ambtelijke loketten ontwikkelen we het beleid. Belangrijk daarbij is de aansluiting bij een overkoepelend duurzaamheidsbeleid en deelprogramma’s rondom energietransitie, mobiliteit en circulaire oplossingen. Ook vergunningverlening en toezicht wordt hier nauw bij betrokken. Tijdens de ontwikkelfase zoeken we ook het draagvlak bij de organisatoren voordat het beleid wordt vastgesteld. 

Gedurende de implementatiefase ondersteunt Green Stages gemeenten in het optimaliseren van de interne processen en beschikbaar stellen van kennis. Organisatoren worden in diverse workshops meegenomen om met voldoende kennis invulling te geven aan het beleid.

De borging zit in de koppeling van het beleid aan vergunning of subsidiebeleid, verankeren in bestaande of nieuwe lokale keurmerken en het vormen van collectieven waarin organisatoren gezamenlijk aan de slag gaan.

Momenteel zijn we druk met beleidsvorming in onder andere de steden Sûd West Fryslan, ’s-Hertogenbosch, Venlo en Maastricht. 

Neem vrijblijvend contact met ons op hoe we uw gemeente van dienst kunnen zijn in het ontwikkelen, implementeren en borgen van een duurzaam evenementenbeleid.

© Green Stages 2018

Delen