Libema Open

6 juli 2019

Het ATP tennistoernooi in Rosmalen sprak vorig jaar haar duurzaamheidsambities uit: Een klimaatneutraal tennistoernooi in 2023

De kennis en ervaring van Green Stages wordt ingezet om hen te begeleiden. Na een intensief traject volgde tijdens de toernooiweek de toetsing op de Green Key criteria voor evenementen; Elf thema’s werden hierbij tegen het licht gehouden zoals energie, water, afval, duurzame inkoop, eten & drinken en mobiliteit. Met name op energie werd goed gescoord. Er werd hierbij optimaal gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur, daarnaast werd er voor het opladen van de elektrische auto’s van de spelers een veld van 84 zonnepanelen aangelegd. Ook uitgebreid aandacht voor afvalscheiding, zuinig watergebruik en verantwoord eten. 

De aandacht voor duurzaamheid was ook de collega’s van Wimbledon niet ontgaan en de vorderingen zijn door hen lokaal op de voet gevolgd. Libéma Open zet komend jaar haar ambities voort om de lange termijndoelstelling van een klimaatneutraal tennistoernooi in 2023 te behalen.

© Green Stages 2018

Delen