Energiebesparing en wetgeving

20 Januari 2020

Omdat de overheid de noodzaak tot realiseren van energiebesparing steeds serieuzer neemt is de kans groot dat u binnenkort ook vragen van een lokale milieu ambtenaar krijgt over uw inspanningen rondom energiebesparing. Vaak vloeit uit een dergelijk gesprek de verplichting voort om een energieonderzoek uit te laten voeren. De overheid heeft hiervoor 2 kapstokken.
‚Äč
1. Wet Milieubeheer
In het Activiteitenbesluit staat beschreven dat bedrijven en instellingen in Nederland verplicht zijn om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen met een maximale terugverdientijd van 5 jaar. Het gaat hierbij specifiek om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten. Vanaf 1 januari 2019 geldt er een informatieplicht voor deze wet, waarin u elke 4 jaar via het eLoket van de overheid moet aantonen in hoeverre u aan deze wetgeving voldoet. 

Basisherkenning InfoMil
Green Stages heeft per 17 januari 2020 de basiserkenning InfoMil gekregen. Dit betekent dat onze organisatie door Rijkswaterstaat is goedgekeurd voor het uitvoeren van Energietoezicht bij bedrijven in opdracht van gemeenten en omgevingsdiensten.
 
De Wet Milieubeheer helpt en verplicht ondernemers met een hoog energieverbruik om de meest rendabele maatregelen met een korte terugverdientijd uit te voeren. Handhaving op deze wet is noodzakelijk voor het behalen van onze CO2 doelstellingen. Onze adviseurs  hebben veel ervaring op het gebied van energieadvies in de sectoren Sport & Recreatie, Cultuur & Evenementen en Leisure & Horeca.
 
Gemeenten en omgevingsdiensten kunnen contact opnemen met Sander Verschuren (sander@greenleisure.nl)  van onze moederorganisatie Green Leisure Group voor het maken van afspraken voor het uitvoeren van energie toezicht in uw regio.

2. Energy Efficiency Directive
Het Europees Parlement (EP) stelde in 2012 de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. De EED is van toepassing voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers of een omzet boven de 50 miljoen euro per jaar. 
 
Energie onderzoek
De adviseurs van Green Stages hebben zich de materie rondom de verplichte energiebesparende maatregelen en de EED eigen gemaakt. Niet alleen adviseren zij u over hoe met de (mogelijke) verplichting om te gaan, maar ook het uitvoeren van het gevraagde onderzoek is bij Green Stages in vertrouwde handen.

    © Green Stages 2018

    Delen