Aanvullende maatregelen energiebesparing

Update: 28 mei 2019

Vanaf 1 januari 2019 gelden voor poppodia, theaters en culturele instellingen aanvullende verplichtingen rondom energiebesparing. Green Stages legt één en ander uit. An sich is dit geen nieuws: de verplichting om energie te besparen voor bedrijven en instellingen is al langer beschreven in de Wet Milieubeheer en het activiteitenbesluit. Belangrijke wijziging is de informatieplicht die vanaf 2019 gelden richting de overheid en de aankondiging dat lokaal bevoegd gezag daarop ook zal gaan handhaven.

Verbruik je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 aardgas?
Alle organisaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 aardgas (of equivalent) per jaar verbruiken dienen bij de overheid een plan in te dienen waarin de relevante energiebesparende maatregelen staan beschreven die binnen 5 jaar zijn terug te verdienen. Doel van de wijzigingen in de wetgeving en wijze van handhaven is het versnellen van de energietransitie. Het is daarom zinvol om de komende periode in uw investeringsbegroting ruimte te creëren voor nemen van maatregelen om zo te kunnen voldoen aan de eisen die de overheid van u verwacht.

Mogelijke maatregelen
Om organisaties te ondersteunen bij deze omslag is voor een aantal bedrijfstakken een zogenaamde Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) opgesteld. Denk hierbij aan maatregelen rondom isolatie, ventilatie, verwarming, koeling, onderhoud en verlichting om het verbruik naar beneden te brengen. Dat is het uitgangspunt. Hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, telt hierin niet mee.

Poppodia, schouwburgen, theaters, bioscopen en evenementenhallen vallen onder de lijst met erkende maatregelen Sport en recreatie. Weten welke maatregelen u dient te nemen? Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u ze op het gemak nalezen.

Nieuw is dat formeel per 1 juli over bovenstaande via RVO Nederland gerapporteerd moet worden. Vele poppodia, theaters of andere culturele organisaties vallen onder deze informatieplicht. We krijgen daarover vele vragen uit het veld. Via onderstaande link kunt u een stappenplan downloaden om deze rapportage in te vullen.
Hebt u daarbij nog extra ondersteuning nodig dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactinformatie. Vraag daarbij naar Frans Verouden.

Klik hier voor het stappenplan

© Green Stages 2018

Delen