GreenStages2020 Update

6 juli 2019

Het collectief van 20 Zuid-Nederlandse podia (waaronder Doornroosje, 013 en TivoliVredenburg) had op 1 juli haar kwartaalbijeenkomst in theater de Schalm te Veldhoven. Hierbij werden de uitkomsten van de nulmetingen gepresenteerd en het vergelijk tussen de podia op de verschillende duurzaamheidsthema’s.

De rapportages zijn door de deelnemers goed ontvangen. De duurzaamheidsmanager van TivoliVredenburg deelde met de groep het volgende: “het management van TivoliVredenburg heeft kennis genomen van de nulmeting, rapportage en aanbevelingen. Zij waren verrast door de brede aanpak van het thema duurzaamheid en de praktische oplossingen die aangereikt werden”. Dit compliment is met dank in ontvangst genomen.

Het rapport met aanbevelingen is slechts het begin van het drie jaar durende programma. Komende jaren zal het huidige rapportcijfer zeker groeien door de voorgestelde maatregelen te verankeren in de bedrijfsvoering. Als eerste stap gaat elk podium aan de slag met het verankeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun beleid en wordt een monitoringsystematiek opgezet om het effect van de ingezette maatregelen te volgen. Tijdens de bijeenkomst werden ook de eerste stappen gezet om in gezamenlijkheid te komen tot een single-use-plastic vrij podium. Daarover binnenkort meer.

Ondertussen verloopt de werving voor het convenant in regio West gestaag. Dit convenant gaat uiterlijk oktober van dit jaar van start. Interesse om deel te nemen? Neem dan contact op via frans@greenstages.nl of bel 0626906981.

© Green Stages 2018

Delen