Convenant Green Stages 2020

Stand van zaken

2 mei 2019

Begin April vond bij 013 te Tilburg de eerste bijeenkomst plaats van de deelnemers aan het convenant Green Stages 2020 Zuid Nederland. Inmiddels hebben 20 deelnemers afgesproken om komende 3 jaar in gezamenlijkheid het thema duurzaamheid in de bedrijfsvoering te verankeren.

Recentelijk zijn Bibelot Dordrecht, Muziekgieterij Maastricht, Maaspoort Venlo en Noordkade Veghel aangesloten. De eerste resultaten van de 0-meting zijn teruggekoppeld waarbij al duidelijk wordt dat het delen van kennis en data inzicht geeft waar de uitdagingen liggen en het stimuleert en enthousiasmeert om de koplopers op een bepaald thema een podium te bieden. De single use plastic problematiek wordt als belangrijkste thema gezien om nu als groep gezamenlijk op te pakken en ook vanuit de podia aan te haken bij de Plastic Promise. Komende maanden wordt hard gewerkt aan het verwerken van de data en het komen tot individuele actieplannen per podium.

De werving voor het convenant in West Nederland vordert ook gestaag. Doelstelling is om deze zomer daar de formele kick-off van te houden. Interesse om deel te nemen of ontvang je graag meer informatie hierover? Neem dan contact op met Frans Verouden ; frans@greenstages.nl

© Green Stages 2018

Delen