Kick-off bijeenkomst

Convenant Duurzame Festivals Limburg

Save-the-date: dinsdagavond 24 maart 2020

De wens om evenementen duurzamer te gaan organiseren staat steeds prominenter op de politieke agenda. Dit gaat ook op voor de politiek in de provincie Limburg. Niet zonder reden want grondstoffen raken op, dieren in de zeeën worden bedreigd door de plastic soep en het klimaat is drastisch aan het veranderen door aanhoudende uitstoot van CO2. 

 Met het nieuwe festivalseizoen voor de deur, willen we samen met 20 festival- en evenementenorganisatoren in Limburg streven naar een volledig duurzame cultuursector in 2030. 

Samenwerking
Dit willen we realiseren door een samenwerking te starten in de vorm van een meerjarig convenant. Wij geloven dat culturele organisaties en evenementen bij uitstek het podium bieden om een duurzame boodschap te verkondigen én te realiseren. 

De kick-off van dit convenant zal plaatsvinden tijdens de bijeenkomst Duurzame Festivals & Evenementen op dinsdag 24 maart van 18:00 uur tot 21:30 uur

Het convenant 
Festivals en evenementen in Nederland lijken klaar om de volgende stap te zetten rondom duurzaam ondernemen. Het ontbreekt echter vaak aan tijd, middelen en kennis. Met dit convenant willen we een versnelling realiseren in het verduurzamen van de sector. Deelnemers krijgen inzicht in hun huidige positie en zullen door meerjarig en collectief met duurzaamheid aan de slag te gaan meetbare stappen richting een duurzamer evenement kunnen zetten. Samenwerking en onderlinge kennisdeling staan centraal in de periodieke bijeenkomsten die onderdeel zijn van het programma.

Bijwonen en meedoen
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting Green Stages in samenwerking met de Provincie Limburg en Pop in Limburg. De kosten voor deelname aan het driejarige convenant bedragen normaliter €1250,- per deelnemer per jaar. De Provincie Limburg maakt het mogelijk om voor €500,- per jaar mee te doen. 

Wil jij komend seizoen aan de slag met het verduurzamen van je evenement of festival? Wil je meer weten over de activiteiten binnen het convenant? Word jij een van de 20 festivals die zich voor de komende 3 jaar aansluit bij het convenant? Meer informatie over het convenant lees je hier.

Meld je aan voor de bijeenkomst (graag vóór 17 maart), stuur je aanmelding aan: kim@greenleisure.nl. Deelname aan deze kick-off bijeenkomst is gratis.

© Green Stages 2018

Delen