Congres Evenementen en Festivals

12 september 2019

Tijdens het jaarlijkse Congres Evenementen en Festivals van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) verzorgt Green Stages dit jaar een tweetal workshops, daarnaast vindt ook de kwartaalbijeenkomst van het Convenant GreenStages2020 Zuid-Nederland plaats tijdens dit evenement. 

TivoliVredenburg stelt haar ruimtes beschikbaar voor het congres wat op 2 oktober aanstaande zal plaatsvinden. 

De twee workshop bijeenkomsten die Green Stages verzorgt tijdens het congres staan allen uiteraard in het thema van duurzaamheid binnen de branche:

  • Alles in perspectief:  Een kijk op duurzaamheid en festivals vanuit het perspectief van een organisator, de overheid en een leverancier

Het thema duurzaamheid op festivals krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Het afgelopen jaar lijkt dit door een aantal ontwikkelingen in een structurele stroomversnelling te raken. Hoe we tot deze conclusie komen?

In onze praktijk zien we een groeiend aantal organisatoren dat op eigen initiatief hun maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt (soms met een duwtje in de rug van de gemeente), de lokale overheid maakt haar gedachten op rondom regelgeving en leveranciers zien steeds meer in dat de markt om duurzame producten en diensten vraagt.

Tijdens dit debat nemen we een kijkje in ieders keuken over de ontwikkelingen. Hoe zet je een duurzaam festival op? Hoe maak je als overheid beleid? Hoe zet je als leverancier duurzame producten in de markt? Wat zijn de do’s en de don’ts? Waar vind je elkaar als ketenpartner, wat zijn de uitdagingen en hoe kunnen we deze overkomen. Hierover gaan we in debat met Jean-Pierre Timmermans van DDC Event Services (o.a. Mystic Garden en Dockyard), Wieke Bertina van gemeente Leiden (Senior medewerker Team Economie Cultuur Wonen en Duurzaamheid en Loes Verkoelen duurzaamheid verantwoordelijk bij Moonen Packaging.

Vooruitlopend op de slotconclusie van dit debat zal blijken dat we elkaar nodig hebben om een stap te maken als het gaat om een duurzame culturele sector. De complete duurzaamheidsketen moet kloppen. Dat gaan we samen doen! 

  • Duurzaam organiseren hoe veilig is dat eigenlijk? 

Veiligheid op festivals heeft in de praktijk prioriteit boven bijna alle andere thema’s. Steeds meer organisatoren nemen stappen rondom het verduurzamen van bijvoorbeeld hun energiehuishouding, hun afvalstromen en mobiliteit. De veranderingen nemen ook nieuwe vragen en uitdagingen rondom veiligheid met zich mee.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van batterijen als alternatief voor dieselaggregaten, hoe (brand)veilig zijn deze eigenlijk en hoe positioneer je deze op veilige wijze op je terrein? Of de ontwikkeling om over te stappen op hardcups. Welke nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid nemen de onbreekbare bekers met zich mee? Ook de overheid speelt hier een rol binnen dit thema. Ambtenaren toetsen nu primair op het bewaken van openbare orde en veiligheid, maar wat gebeurt er als zij de aandacht verleggen naar handhaving op duurzaamheid in het beleid en in hun toetsingskaders?

Veiligheid kan gebaat zijn gebaat kan zijn bij bepaalde duurzaamheidsmaatregelen maar er kunnen ook andere nieuwe veiligheidsrisico’s ontstaan. In deze sessie nemen we de aanwezigen mee in het veranderende speelveld en verkennen we de prille relatie tussen duurzaamheid en veiligheid.

Na het volgen van deze lezing heeft de bezoeker inzicht in de relatie tussen veiligheid en duurzaamheidsaspecten op een evenement en krijgt informatie hoe zowel veiligheid als duurzaamheid gegarandeerd kunnen blijven. 

    © Green Stages 2018

    Delen